Επιμεριστική ιδιότητα του πολαπλασιασμού στην αφαίρεση

Συγγραφέας:
Vasilis Gimisis

Επιμεριστική ιδιότητα 2

Ανακαλύψτε την Επιμεριστική ιδιότητα του πολαπλασιασμού στην αφαίρεση Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και πράξτε ανάλογα. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις Από το ψηφιακό βιβλίο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10903/