Eğri altındaki alan'in kopyası

Konu:
Alan
Bir f(x) eğrisi, x=a ve x=b doğruları ve x-ekseni tarafından sınırlanan alanın limit yaklaşımı ile incelenmesi. Tanımlanan alanı veren limiti yazmaya çalışınız.
Doğrusal fonksiyonlar kullanarak bulunan alanın sentetik geometri yöntemleri ile de karşılaştırabilirsiniz.