Ram punktet med funktionen - indtast funktion

Forfatter
Bo Kristensen

Juster appletten...

Juster på appletten, så eleven får feedback på, om de har ramt punktet med funktionen. Tips:
  • Lav en knap, der fx hedder "Tjek" Toolbar Image
  • Brug kommandoen Afstand[Punkt, objekt]
  • Brug Toolbar Image til at lave de to feedback-tekster (Flot/Prøv igen)