Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funkcja liniowa - równanie ogólne

Materiał demonstrujący zachowanie się równania ogólnego prostej, przy zmianie wartości odpowiednich współczynników. Spróbuj sam: Poruszaj suwakami z wartościami A, B oraz C i obserwuj zachowanie się prostej.