Metoda suprotnih koeficijenata

Zadatak 1: U bilježnicu riješi 2 sustava (ponovi metodu supstitucije):

Zadatak 2:

Napiši primjer suprotnih brojeva.

Suprotni brojevi su brojevi jednako udaljeni od 0. Npr. 3 i -3, -9 i 9.

Zadatak 3:

Koliki je zbroj suprotnih brojeva? 5+(-5)=?

LEKCIJA

Pogledaj videa. Video u svakom trenutku možeš pauzirati (ali i vratiti iz početka). Pokušaj me pratiti i paralelno sa mnom rješavati zadatak.

Metoda suprotnih koeficijenata

Pri rješavanju ostalih zadataka posluži se slikom!

Pri rješavanju ostalih zadataka posluži se slikom!
Pri rješavanju ostalih zadataka posluži se slikom!

Zadatak 4: Sustave riješi u bilježnicu pa smjesti točke.

Zadatak 5:

Napiši dvije metode za rješavanje sustava linearnih jednadžbi.

Zadatak 6: Sustave riješi metodom suprotnih koeficijenata u bilježnicu.

Zadatak 6: Sustave riješi metodom suprotnih koeficijenata u bilježnicu.

Zadatak 7:

Napiši sustav jednadžbi čije je rješenje (3,-3).

Zadatak 8:

VAŽNO

Kada si riješio sve zadatke, na Teams pošalji sliku onih koji su za bilježnicu. Obavezno klikni PREDAJ.