Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions definides a trossos i continuïtat

Aquesta és la gràfica d'una única funció definida amb tres fórmules de manera condicionada: Depenent del valor de x aplicarem una de les tres fórmules. Els extrems dels intervals de definció de f(x) són x=a i x=b.