Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trzy typy przekrojów sześcianu

Suwak typ pozwala wybrać jeden z trzech typów przekroju sześcianu (1. prostopadły do krawędzi, 2. prostopadły do przekątnej ściany, 3. prostopadły do przekątnej sześcianu). Suwak Przesuń przekrój przesuwa płaszczyznę przekroju wzdłuż właściwego dla danego typu przekroju odcinka.