Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Els cinc poliedres regulars

POLIEDRES REGULARS

POLIEDRES REGULARS

Aquests són els 5 poliedres regulars. Has de comptar el nombre de cares, vèrtexs i arestes de cadascun

Desplegament

En el següent applet podràs observar el desenvolupament pla d'aquests poliedres. Si mous el punt lliscant n observaràs cadascun dels poliedres i movent l'altre punt lliscant faràs el desplegament.

DESENVOLUPAMENT PLA