Andragradsfunktionens graf och egenskaper

Författare/skapare:
Sandra Johansson (Straumits)
Område(n):
Funktionsgrafer
En andragradsfunktion kan allmänt skrivas Nedan ser du exempel på hur grafen till en andragradsfunktion kan se ut. Undersök genom att dra i glidarna för koefficienterna a, b och konstanten c, hur grafen påverkas när värdet förändras. Svara därefter på frågorna nedan.

1 Vilken inverkan har koefficienten a framför x2 - termen på grafens utseende?

2 a) Vilken inverkan har koefficienten b framför x-termen på grafens placering i koordinatsystemet? b) Om du sätter koefficienten a = 1. Kan du hitta något samband mellan värdet på koefficienten b och grafens placering i koordinatsystemet?

3 Kan du hitta något samband mellan konstanten c och grafens placering i koordinatsystemet?