Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Faktorisering af andengradspolynomium

1. Vælg a og to rødder i dit andengradspolynomium på skyderne 2. Brug til at skrive forskrift for faktoriseret polynomium op. 3. Skriv polynomiet på formen ved at gange parenteserne ud 4. Lav en skitse af grafen ud fra kendskab til a og de to rødder.