Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopi av Visuell representasjon av sinus og cosinus i enhetssirkelen

Sinus og cosinus til vinkler mellom 0 og 360 grader.
Hvordan bruker vi enhetssirkelen til å finne sinus eller cosinus til en vinkel? Ser du en sammenheng mellom de to vinklene som har lik sinus-verdi? Hva med de to vinklene som har lik cosinus-verdi?