Anamorfosi d'un ortoedre escapçat

Vista en perspectiva cavallera i en planta de l'anamorfosi d'un ortoedre escapçat
  • Podeu variar diversos paràmetres com el punt de vista de l'observador o la magnitud i posició de la figura.
  • Experimenteu activant els punts de color verd i, també, els de color vermell i blau de la vista en planta.