X(181) Apollonius point

Onderwerp:
Coördinaten

Apollonius point

P, the Apollonius point and triangle center X(181) is constructed as follows:
  • Construct the excircles of triangle ABC.
  • Construct the and the external Apollonius circle tangent externally to all three.
  • Define A', B', and C', the tangent points of this circle with the excircles of triangle ABC.
  • Then the lines AA', BB', and CC' concur in P, the Apollonius point.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles.

punt van Apollonius

P, het punt van Apollonius en driehoekscentrum X(181) construeer je als volgt:
  • Construeer de aangeschreven cirkels van driehoek ABC.
  • Construeer de externe cirkel van Apollonius, rakend aan de drie aangeschreven cirkels.
  • Definieer A', B', and C', de raakpunten van deze cirkel met de aangeschreven cirkels.
  • De rechten AA', BB' en CC' snijden elkaar in P, het punt van Apollonius.