balk, kubus en 2D schets

Bekijk volgende schets Welke voorwerpen in jouw omgeving kan je op deze manier voorstellen? Vermeld minstens één voorwerp.

Bekijk volgende tekening. Welke voorwerpen in jouw omgeving kan je op deze manier voorstellen? Vermeld minstens één voorwerp.

Lauri zegt: "Van een huis kan ik geen perspectiefschets maken. Een papier met die grootte bestaat niet." Argumenteer waarom deze uitspraak niet klopt.

Bekijk het aquarium. Hoe kijk je naar het aquarium?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Bekijk de kubus Hoe kijk je naar de kubus?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)