Pravac

Ponovi:

Zadatak 1:

Odgovori na pitanja: Napiši sve što znaš o pravcu.

Kako se zove dio pravca omeđen s obje strane?

S koliko svojih točaka je jedinstveno određen pravac?

Zadatak 2:

Zadatak 3:

Zadatak 4:

Zadatak 5:

Zadatak 6:

Koji skup točaka si dobio u gornjem zadatku?

Svaku linearnu funkciju možemo prikazati u koordinatnom sustavu. Prikaz bilo koje funkcije zove se GRAF. Graf linearne funkcije je pravac (latinska riječ linea=ravna crta). U tablici možemo odabrati koliko god želimo x, pa izračunati y i na grafu dodavati još točaka... i tako beskonačno (spajanjem i dodavanjem dodatnih točaka nastaje pravac).

Zadatak 7:

DOMAĆI RAD

U bilježnicu nacrtaj grafove funkcija: a) f(x)=-x+1 b) f(x)=2x +4 c) f(x)=3x-1 d)f(x)=x e)f(x)=-x