Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

gemiddelde en mediaan

- Het middelste getal van 1, 2 en 3 is 2. - Het rekenkundig gemiddelde van 1, 2 en 3 is ook 2. - Gemiddelde en mediaan vallen samen en liggen beide centraal Versleep nu het rode punt in het applet naar rechts. - De mediaan blijft onveranderd. - Het gemiddelde wordt nu meegetrokken naar rechts. Het zegt nu nog weinig over de reële waarden.