Subtraktion af vektorer

To vektorer trækkes fra hinanden ved at trække vektorernes koordinater fra hinanden. Differensvektoren findes ved at lade og have samme startpunkt (punktet A). går så mellem de to vektorers slutpunkter, startende fra den vektor, der trækkes fra (). Du kan flytte punkterne A, B og C for at danne andre vektorer og se, hvad differensvektoren så bliver. Bemærk at rækkefølgen af de to vektorer ikke længere er ligegyldig: .