Duljina, opseg, površina i volumen - 5. razred

5. razred. Duljina, opseg, površina i volumen. Ishodi:
 • Duljina. Mjerenje duljine. Mjeri duljinu dužine i izlomljene crte prebrajanjem jediničnih dužina.
 • Preračunava mjerne jedinice za duljinu.
 • Primjenjuje mjerne jedinice za duljinu pri rješavanju problema.
 • Opseg. Opisuje i računa opseg trokuta, pravokutnika i kvadrata.
 • Opisuje i računa opseg složenog geometrijskog lika.
 • Površina. Mjerenje površine. Računa površinu geometrijskog lika prebrajanjem jediničnih kvadrata.
 • Opisuje i računa površinu kvadrata i pravokutnika.
 • Poznaje mjerne jedinice za površinu.
 • Volumen. Obujam. Mjerenje volumena. Mjerenje obujma. Računa volumen (obujam) geometrijskog tijela prebrajanjem jediničnih kocaka.
 • Opisuje i računa volumen (obujam) kvadra i kocke.
 • Poznaje mjerne jedinice za volumen (obujam).
 • Poznaje mjerne jedinice za volumen (obujam) tekućine.
 • Duljina, opseg, površina i volumen - 5. razred

  Sadržaj