Förläng och addera bråk.

Område(n):
Bråk

Mål

1) kunna förlänga ett bråk. 2) kunna addera och subtrahera två olika bråk. 3) kunna hitta minsta gemensamma nämnare för två bråk.