Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Pitagorin poučak

Objasni po čemu razlikujemo Egipatski od Indijskog trokuta.

Koja je veza između površina kvadrata nad stranicama pravokutnog trokuta?

Objasni kako možemo provjeriti da li je neki trokut pravokutan?

Je li trokut s duljinama stranica 9 cm, 15 cm i 13 cm pravokutan (provjeri računski)?

Odaberi od navedenih brojeva Pitagorine trojke.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Kolika je duljina hipotenuze u odnosu na duljine kateta?

Ljestve duge 5.3 m prislonimo uza zid tako da im je donji kraj na podu udaljen od zida 2.8 m. Koliku visinu dosežu ljestve na zidu?

Isplovivši iz jedne luke, brod plovi u drugu luku 20 km prema zapadu i nakon toga 20 km prema jugu. Za koliko bi kraće plovio da je iz luke u luku krenuo izravno? Nacrtaj si skicu u bilježnicu!

Kolika je površina pravokutnika ako je duljina njegove dijagonale 650 mm, a duljina stranice tog pravokutnika 25 cm?

Luka i Ivan se nalaze u jednom kutu parka pravokutnog oblika sa stranicama duljine 19 m i širine 10 m. Lopta se nalazi u nasuprotnom vrhu dvorišta kao na slici. Luka je odlučio doći do lopte stazicom koja ide rubom parka, a Ivan je odlučio ići po dijagonali. Tko je prešao veći put i za koliko?

Nogometaši su svakoga jutra tri puta na pripremama trebali pretrčati naznačenu udaljenost. Koliko metara su prešli svakoga jutra ako je nogometno igralište dugo 90 m i široko 45 m?

Oko vrta kvadratnog oblika treba izraditi ogradu. Kolika je duljina ograde ako je stranica vrta duljine 4. 2 m?

Kada bi napravili stazu poprijeko, po dijagonali, kolika bi joj bila duljina?

Opseg manjeg kvadrata je 12 cm, a opseg većeg kvadrata je 16 cm. Konstruiraj te kvadrate u bilježnici ili u Geogebri.

Kolike su dijagonale tih kvadrata?

Vukovarski toranj visok je 50 metara i baca sjenu duljine 20 metara. Izračunaj udaljenost od vrha vodotornja do završetka njegove sjene.