Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Зображення правильної шестикутної призми

Модель дозволяє змінювати положення основи, розміри призми і окремо висоти та напрям проектування