Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Dvě úlohy o krychli

Budeme se zabývat modelováním dvou gometrických jevů týkajících se (jednotkové) krychle. Jedná se o krychli prince Ruprechta (Prince Rupert's cube) a o větu o stínu jednotkové krychle (The cube shadow theorem). Krychle prince Ruprechta: Největší krychle, kterou lze protáhnout otvorem v jednotkové krychli, vytvořeným tak, aby se jím jednotková krychle nerozpadla na několik částí, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Rupert%27s_cube. Věta o stínu jednotkové krychle: Obsah stínu (kolmého průmětu) jednotkové krychle do roviny (x,y) má stejnou číselnou hodnotu jako délka jejího stínu vrženého na osu z, viz https://youtu.be/rAHcZGjKVvg.
Dvě úlohy o krychli