KVADRATNA FUNKCIJA

Ova knjiga sadrži aplete iz: određivanja kvadratne funkcije iz grafičkog prikaza, očitavanja tjemenog oblika kvadratne funkcije, određivanja nultočaka, tjemena, osi simetrije, otvora parabole te sjecište grafa s osi ordinata, određivanja rješenja kvadratnih nejednadžbi. Zadaci su u interaktivnim materijalima generirani slučajnim izborom koeficijenata. Zadaci su pogodni za GeoGebra grupu. Rješavanjem zadataka iz apleta učenik usvaja odgojno-obrazovne ishode uz povratne informacije.