Sustavi linearnih nejednadžbi - kviz

1.

zadovoljava nejednadžbu .

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

zadovoljava nejednadžbu

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

zadovoljava nejednadžbu

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Označi sve vrijednosti za koje će izraz biti jednak 0.

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Označi sve vrijednosti za koje će razlomak biti jednak 0.

Provjerite svoj odgovor ovdje

6.

Koja od nejednadžbi ima isto rješenje kao nejednadžba ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.

Koja od nejednadžbi ima isto rješenje kao nejednadžba

Provjerite svoj odgovor ovdje

8.

Hoće li se rješenje nejednadžbe razlikovati od rješenja nejednadžbe ? Objasni.

9.

Hoće li se rješenje nejednadžbe razlikovati od rješenja nejednadžbe ? Objasni.

10.

Koji od ponuđenih intervala je rješenje nejednadžbe ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

11.

Koji od ponuđenih intervala je rješenje nejednadžbe ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

12.

Koji od ponuđenih izraza je uvijek pozitivan (za svaki )?

Provjerite svoj odgovor ovdje

13.

Objasni kako si to zaključila/o.

14.

Koji od ponuđenih intervala je rješenje nejednadžbe ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

15.

Koji od ponuđenih intervala je rješenje nejednadžbe ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

16.

Koji od ponuđenih intervala su dio rješenja nejednadžbe

Provjerite svoj odgovor ovdje