Demonstracijski apleti

Klikni na gumb "Zavrti" za pokretanje kola sreće i slučajan odabir boje. Pomicanjem klizača "n" mijenja se broj boja (od 2 do 8). Frekvencija se bilježi za maksimalno 100 ponavljanja. Napravi tablicu i izračunaj relativnu frekvenciju pojedine boje. Usporedi relativnu frekvenciju i vjerojatnost pojedine boje.

1.) Vjerojatnost: simulacija kola sreće

*****************************************************************************************************
Pogledaj kako određujemo duljinu kružnog luka ako znamo kojem je središnjem kutu pridružen. Duljina nekih kružnih lukova može se jednostavnije izračunati. Objasni kako se to može izračunati te navedi neke središnje kutove za koje to možemo napraviti.

2.) Duljina kružnog luka

*****************************************************************************************************
Prouči rotacijsku simetriju pravilnih mnogokuta. Klizačima možeš mijenjati broj vrhova mnogokuta (klizač n) kao i kut rotacije u pozitivnom tj. negativnom smjeru.

3.) Rotacija pravilnog mnogokuta oko središta