Otkrijmo aritmetički niz

Zadan je prvi član i razlika aritmetičkoga niza. Promotrite kako nastaju ostali članovi niza. Gumbima +1 i -1 možete povećati ili smanjiti vrijednost broja n kako bi došli do n-tog člana niza. Odabirom Prikaži niz možete vidjeti sve članove aritmetičkoga niza, do n-tog. Odabirom Prikaži n-ti član možete vidjeti kako izračunati n-ti član aritmetičkoga niza. Proučite nekoliko primjera tako da unesete nove vrijednosti prvoga člana i razlike u polje za unos.

Zaključimo!

1. Kako nastaje aritmetički niz?

2. Što vrijedi za svaka dva susjedna člana aritmetičkoga niza?

3. Kako bi glasila formula za opći član aritmetičkoga niza ?

4. Kakva je monotonost niza ako je razlika pozitivna, a kakva ako je negativna?

5. Zašto se niz zove aritmetički? Pomoć: Odaberite bilo koji član trenutno prikazanoga niza (osim prvoga). Zbrojite njegovog prethodnika i njegovog sljedbenika i usporedite s tim članom. Što zaključujete? Ponovite postupak za neki drugi član toga ili nekog drugog niza i ispitajte vrijedi li isto.