Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Demonstration av Pythagoras sats

Undersök vad som händer med figuren om du varierar sträckan AB. Vad händer om du varierar sträckan AC? Kan du se något mönster? Diskutera i par och skriv ner vad ni ser och lämna in till mig i classroom.