Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Fenòmens ondulatoris: Llei de la refracció (1)

Construcció que simula la refracció d'un raig de llum que passa d'un medi menys dens a un altre medi més dens, d'acord amb la llei de Snell. Es comprova que el raig refractat s'acosta a la normal.