Randvinklar

Författare/skapare:
Mårten hultgren
1. Börja med att flytta punkten C på cirkelns rand. Vilken är relationen mellan vinkeln BCD och vinkelnn BAD. Gäller detta oavsett var C sätts på cirkeln rand? Testa även om detta gäller då B och D flyttas? 2. Flytta punkterna B och D så att sträckan BD överensstämmer med cirkelns diameter. Vad händer med vinkeln BCD? Gäller detta oavsett var punkten C placeras?