Γραφική επίλυση ανισώσεων f(x)>g(x)

Author:
e-arsakeio

Οδηγίες

Στην επόμενη δραστηριότητα επιλύουμε αλγεβρικά ανισώσεις της μορφής f(x)>g(x) όπου f και g είναι συναρτήσεις. Στη σyνέχεια εξετάζουμε τη γεωμετρική σημασία της επίλυσης τέτοιων ανισώσεων (δηλαδή τη σχετική θέση των γραφικών τους παραστάσεων σε σύστημα συντεταγμένων xOy).

με μια ματιά...

με μια ματιά...