Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

7.1.2.2. Rasyonel Sayıları Ondalık Gösterimle İfade Eder.

Giriş

Giriş
Her birimiz markete gittiğimizde ürünlerin fiyatında yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi farklı sayılar görüyoruz. Peki virgülün kullanıldığı bu sayılar ne anlam ifade ediyor olabilir?

Keşfetme

Yukarıda bulunan geogebra materyalini dilediğiniz gibi inceleyiniz. Bu materyalde kesirli sayı değiştiğinde ondalık sayının da değiştiği görülmektedir. Peki kesir ve ondalık sayı arasında bir ilişki olabilir mi? Materyali kullanarak gözlem yapınız.

Açıklama

Açıklama

Derinleştirme

Değerlendirme

Yukarıda verilen materyali kullanarak verilen kesirlerin ondalık gösterimini yazınız. Daha sonra cevaplarınızı kontrol ediniz.