ongelijkheden oplossen

Onderwerp:
Ongelijkheden

grafische en algebraïsche oplossing

Je toont de grafische oplossing van een ongelijkheid met commando's als:
  • x² - 3x - 5 < 0, x² - 3x - 5 >= 0
  • f < 0, waarbij f een eerder gedefinieerde functie is.
Opmerking: Standaard wordt de oplossing getoond als een regio in het vlak. In de tab Stijl kan je de optie Toon op x-as aanvinken. Hierbij worden de grenspunten van de oplossing vol of hol getekend, naargelang het ongelijkheidsteken. Met het commando Oplossen(<Vergelijking>) kan je ook een ongelijkheid algebraïsch oplossen.

CAS

De grafische rekenmachine toont de grafische oplossing van een ongelijkheid als 2x - 3y < 5, maar wil je een dergelijke ongelijkheid algebraïsch oplossen, dan moet je via de menuknop schakelen naar de CAS rekenmachine .