Kako koristiti GeoGebra alate

Što su alati?

Svaki GeoGebra Pogled sadrži alatnu traku sa specifičnim alatima. Alat možete odabrati klikom miša na određenu ikonu. Zadatak: Nacrtajte kružnicu koristeći alat Toolbar Image Kružnica određena središtem i jednom točkom
  1. Odaberite alat Toolbar Image Kružnica određena središtem i jednom točkom
  2. Kliknite dva puta na crtaću plohu kako biste nacrtali kružnicu Napomena: prvim klikom određujete središte kružnice, dok drugim određujete duljinu polumjera.
  3. Odaberite alat Pomicanje i povlačite točke kako biste promijenili položaj kružnice i/ili njezin polumjer.

Pokušajte sami

Što su skupine alata?

Alati u geogebri su podijeljeni u skupine, pri čemu svaka skupina sadrži slične alate ili alate pomoću kojih se izrađuju isti tipovi novih objekata. Određenu skupinu alata možete otvoriti klikom na donji dio ikone koja predstavlja tu skupinu i zatim odabrati željeni alat na pripadajućem padajućem izborniku. Zadatak: Pronađite alat Toolbar Image Dužina na alatnoj traci i nacrtajte dužinu.
  1. Pretražite skupine alata kako biste pronašli alat Dužina.
  2. Kliknite dva puta na crtaću plohu kako biste nacrtali dvije krajnje točke dužine i dužinu.
  3. Odaberite alat Pomicanje i povlačite točke kako biste promijenili položaj i/ili duljinu dužine.

Što su info-oblačići?

Pri odabiru alata pojavljuje se info-oblačić s objašnjenjem kako koristiti označeni alat. Savjet: Kliknite na info-oblačić kako biste otvorili web stranicu s uputama za označeni alat. Zadatak: Proučite kako radi alat Toolbar Image Mnogokut i nacrtajte trokut po volji.
  1. Odaberite alat Mnogokut.
  2. Pročitajte pripadni info-oblačić.
  3. Otkrijte kako koristiti ovaj alat kako biste nacrtali trokut po volji.