Základní (projektivní) transformace

Autor:
voza
Základní transformace v projektivní rovině je určena osou, středem a modulem, tzn. dvojpoměrem (A', A, A_0, S).
Přepínač o rozlišuje osu vlastní/nevlastní. Přepínač s rozlišuje střed vlastní/nevlastní. Přepínač p slouží k zobrazení pomocných přímek. Přepínač q slouží k zobrazení trojúhelníku, příp. opsané kružnice. Volné objekty jsou žluté a zelené.