πυθαγόρειο θεωρημα

Με τα 5 κομμάτια στο πάνω αριστερά τμήμα μπορώ να καλύψω: Τα 2 μικρά τετράγωνα. Μπορώ όμως και το ΜΕΓΆΛΟ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ(τετράγωνο της υποτείνουσας) Έχω την δυνατότητα να χρονομετρώ την προσπάθεια μου. Το πρόγραμμα ελέγχει και επιβραβεύει την προσπάθεια για το ΜΕΓΆΛΟ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ (τετράγωνο της υποτείνουσας) Με το πλήκτρο «αρχική θέση» μπορώ να επανακαθορίζω την αφετηρία των 5 κομματιών. Με το πλήκτρο «τοποθέτηση στο τετράγωνο της υποτείνουσας» τοποθετούνται τα 4 τετράπλευρα στο ΜΕΓΆΛΟ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ
Η γωνία Β είναι : ορθή  οξεία  αμβλεία 