Addition och subtraktion av ett negativt tal

Författare/skapare:
Thomas Aidehag
Område(n):
Addition, Tal, Subtraktion
Styr talen a och b med reglagen längst upp. Talen representeras av talpilar (vektorer) på tallinjen. Addition och subtraktion (med bl.a. negativa tal) kan illusterars genom att klicka i rutor och dra i tillhörande reglage.