oplossen van stelsels

Volgend applet illustreert de strategie bij het oplossen van stelsels. Gebruik de navigatiebalk en volg stap voor stap.
  • Stapsgewijs vervang je telkens een van de twee vergelijkingen tot je twee vergelijkingen overhoudt van de vorm x = a en y = b.
  • Stelsels die dezelfde oplossing bepalen noem je gelijkwaardige stelsels.
  • Stelsels leren oplossen komt dus neer op volgende vraag beantwoorden: "Op welke manier kan je een rechte bepalen die dezelfde oplossing bevat?"
  • De regels hiervoor noemt men gelijkwaardigheidsbeginsels.