Lineární perspektiva - řtyřboký jehlan

Je dána LP(h, z, H, d), přímka a(A=N^a, U^a). Zobrazte pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV s podstavou v rovině α kolmé k půdorysně (p^α=a). Hranu podstavy AB volte na přímce a, délka hrany podstavy je 50, výška jehlanu 80. Zadání lineární perspektivy: výška oka vh=40, distance d=100. Zadání bodu A a přímky a: |HU^a|=120, |AZ|=10. Autorka Lenka Rýparová

BA008_CV09_1