Mindste kvadraters metode

Dette arbejdsark lader dig kontrollere en ret linje vha. to skydere for hhv. hældningskoefficienten (a) og skæring med y-aksen (b). Målet er at find en linje, der passer bedst på punkterne. Et residual defineres som afstanden i y-retningen fra linjen til punktet (regnet med fortegn). Residualerne er vist med orange pile. Mere præcist er målet at finde en linje, der har mindst mulig kvadratsum. Kvadratsummen fremkommer, ved at man tager kvadratet på hvert af residualerne og lægger alle disse kvadrater sammen (så man får summen, altså kvadratsummen :D). Til din hjælp er kvadraterne tegnet ind, og tallet for kvadratsummen står med orange. Den bedste rette linje (regressionslinjen) er defineret som den linje, der har mindst mulig kvadratsum.
Når du tror, at du har fundet den bedste rette linje, så kan du tjekke dit bud ved at klikke på kassen (Bedste rette linje...) for at få indtegnet den bedste rette linje, som computeren har regnet sig frem til.