Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Thales en evenwijdige projectie

We projecteren de evenwijdige lijnstukken [AB] en [CD] op een rechte a volgens een projectierichting e. Je kunt de stelling van Thales ook toepassen op een evenwijdige projectie: "De evenwijdige projectie behoudt de verhouding van evenwijdige lijnstukken"