Kulmakerroin ja vakiotermi: suoran yhtälö - kopio

Suoran kulmakertoimen ja vakiotermin vaikutus
  1. Miten kulmakertoimen muuttaminen vaikuttaa suoran kulkuun?
  2. Miten saat suoran kulkemaan vaakatasossa?
  3. Millaisia lukuja kulmakerroin voi saada silloin, kun suora on nouseva?
  4. Millaisia kun suora on laskeva?
  5. Miten saat suoran kulkemaan origon kautta?
  6. Miten saat suoran kulkemaan niin, että se leikkaa y-akselin kohdassa 2?
  7. Miten vakiotermi b näyttäisi vaikuttavan suoran kulkuun?
  8. Mikä on k:n ja b:n arvo silloin, kun suora kulkee pisteiden (0, -2) ja (1, 0) kautta?
Kirjoita yhteenveto tutkimuksesta.