construeren van vierkantswortels

Onderwerp:
Vierkant

De zijde van een regelmatige veelhoek

Hoe lang is de zijde van een regelmatige veelhoek, ingeschreven in een eenheidscirkel? In volgend applet maken we de berekening voor een gelijkzijdige driehoek, een vierkant en een regelmatige vijfhoek.
Het construeren van de zijden van regelmatige veelhoeken komt steeds neer op het tekenen van een lengte waarin een of meer vierkantswortels voorkomen. Startend van een lijnstuk met lengte 1 kan je ook om het even welke vierkantswortel grafisch voorstellen. Werk je dus in een eenheidscirkel (= een cirkel met als straal 1), dan kan je om het even welke vierkantswortel construeren met enkel passer en lineaal.