Kapitel 2 - øvelse 14

Nr 1: P(t) = (3t,4t) viser hvor henne Ali er til tiden t, men den tager altid udgangspunkt i at punktet A har koordinaterne (0,0). Nr 2: P(t) = (-5,-2) + (3t,4t) viser hvor henne Ali er til tiden t, og den tager udgangspunkt i punktet A der i dette tilfælde har koordinaterne (-5,-2). Punktet A er ikke begrænset, men kan ligge alle steder. Nr 3: P(t) = (-5,-2) + (3*2t,4*2t). Med dette udtryk vil han nå dobbelt så langt til tiden t som de to andre. Derfor er det udtryk nr 2 der vil være velegnet som positionsfunktion.