Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Klasa 1. Zadanie 5.51

Boki prostokąta mają długości . Niech oznacza środek boku , zaś punkt leżący na boku i dzielący ten bok na dwa odcinki w stosunku . Wykaż, że trójkąt jest prostokątny. Rozważ dwa przypadki.