Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hældningen af tangenten til logaritmen med grundtal a i 1

Træk i skyderen for at ændre på værdien af a. Se hvad værdien af a skal være, for at hældningen af tangenten i (0, 1) netop bliver 1. (Brug evt. piletasterne op og ned for at justere mere præcist.)