Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Limaçon van Pascal

De kromme is niet genoemd naar Blaise Pascal, maar wel naar zijn vader Etienne (1581-1651). Ze wordt ook slaklijn genoemd. De cartesische vergelijking van de kromme is (x² + y²)² - (a² + 2by)(x² + y²) + b²y² = 0. Experimenteer met de parameters en zie hoe ze de vorm van de kromme beïnvloeden.
De kromme volgt ook de baan van een punt, bevestigd aan een cirkel die rond een tweede cirkel draait met even grote straal. De limaçon is dus een epitrochoïde met cirkels van gelijke straal. Experimenteer met waarden van d die kleiner, gelijk of groter zijn dan de stralen van de cirkels.