stelsels oplossen door rijoperaties met matrices

Onderwerp:
Matrices

Stelsel oplossen in matrixvorm

Wanneer je de vergelijkingen van een stelsel schrijft als in de vorm ax + by = c kan je het stelsel noteren als in matrixvorm. Bewerkingen met de vergelijkingen noem je dan 'elementaire rijoperaties'. Hierbij mag je: - Een vergelijking vermenigvuldigen met een factor verschillend van 0 - Twee vergelijkingen bij elkaar optellen.