Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Matrix 2 - oefening 808

Versleep het rode en het groene punt. Driehoek ABC en driehoek EFG hebben steeds een hoogte van 4 cm en een oppervlakte van 10 cm². De driehoeken zijn echter niet congruent want de overeenkomstige hoeken zijn niet even groot.