Funktionsmaskine - gæt en forskrift - rød

Forfatter
cals_1
Ved hjælp af tabellen skal du gætte, hvad funktionsmaskinen gør ved det x, der kommer ind i maskinen. Du skal rette forskriften i feltet til den rigtige forskrift. Forskriften bliver grøn når dit svar er rigtigt. Maskinen gør kun en eller to ting ved x-værdien: lægger et tal til, trækker et tal fra, dividerer med et tal, ganger med et tal, kvadrerer x-værdien eller sætter x-værdien i tredje. Brug ^ for at potensopløfte, * for at gange og / for at dividere.