Kraftparallellogram

Se kraftparallellogrammet genom att klicka i rutorna. Ändra vektorerna genom att dra i punkterna.

Din uppgift

1) Utgå ifrån endast pilarna (inga rutor ikryssade) och ändra dem slumpmässigt (håll dig dock till rutnätet) 2) Försök att förutse hur den resulterande kraften kommer att peka. 3) Kontrollera din förutsägelse genom att kryssa i rutorna 4) Upprepa minst 2 ggr (eller tills du förstår hur det funkar)